Verhuizing fase 1 afgerond – 31 mei 2012

De collecties Kunstgeschiedenis en Archeologie zijn naar de galerijen op de 1e en 2e verdieping in de Noordhal verplaatst. Hiermee is de verhuizing van de 1e fase afgerond. Begin 2013, wanneer het eerste deel van de Studiezalen verbouwd is,  worden de collecties die nu in de Noordhal en op de galerijen staan  weer teruggeplaatst. Vervolgens wordt … Lees verder

Verhuizers op stoom! – 29 mei 2012

De verhuizers zijn momenteel bezig met het verhuizen van de twee laatste collectie-onderdelen die in deze fase van de verbouwing verplaatst worden, namelijk Kunstgeschiedenis en Archeologie. Omdat de kasten in de Noordhal inmiddels vol zijn, worden deze collecties  op de omlopen van de Noordhal geplaatst, op de 1e en 2e etage. Tijdens de verhuizing zijn ook … Lees verder

Update verhuizing studiezaalcollecties- 29 mei 2012

De collectie Godsdienstwetenschap is vanaf nu weer raadpleegbaar in de Noordhal.  Op dit moment worden de collecties Wijsbegeerte en Wetenschapsgeschiedenis vanuit de Studiezalen verhuisd naar de Noordhal en deze collecties zijn derhalve tijdelijk niet beschikbaar.

Steeds meer collecties raadpleegbaar in Noordhal- 25 mei 2012

De  Studiezaalcollecties Bibliotheekwetenschap, Mediastudies, Economie en Sociale Wetenschappen zijn verplaatst en weer raadpleegbaar in de Noordhal. Mocht je publicaties die nu in de Noordhal staan, in de Studiezalen in willen zien, verzoeken wij je vriendelijk deze na gebruik weer op hun plek in de Noordhal terug te zetten.

Godsdienstwetenschap wordt verplaatst- 25 mei 2012

De warmte lijkt het werktempo van de verhuizers niet te temperen! Op dit moment wordt een begin gemaakt met de verplaatsing van de collectie Godsdienstwetenschap. Ook deze collectie is dus enige tijd niet beschikbaar. Deze weblog geeft je een update van de actuele ontwikkelingen rondom de boekverplaatsingen en in een later stadium over alle bouw-activiteiten en de gevolgen … Lees verder

Waar is wat?- 24 mei 2012

Het verplaatsen van de collecties vanuit de studiezalen naar de Noordhal verloopt goed en wij doen ons best om de overlast tot een minimum te beperken. Ook streven wij er naar om de collecties weer zo snel mogelijk beschikbaar te hebben. Inmiddels is ook de collectie Geschiedenis verhuisd en raadpleegbaar in de Noordhal, al moet je soms nog wel tussen … Lees verder

Collectie Slavisch weer beschikbaar- 23 mei 2012

De collectie Slavisch is vanaf dit moment weer raadpleegbaar in de Noordhal op de begane grond. Ook hier kan nog sprake zijn van enige overlast als gevolg van diverse werkzaamheden.

Collectie Geschiedenis wordt verhuisd- 23 mei 2012

De collectie Geschiedenis wordt op dit moment verhuisd naar de Noordhal en is derhalve tijdelijk niet beschikbaar.  Wanneer de verplaatsing voltooid is en deze collectie weer raadpleegbaar is, wordt dit op deze weblog kenbaar gemaakt.

Studiezaal-collectie Nederlands weer beschikbaar- 23 mei 2012

De collectie Nederlands is verhuisd en  is vanaf heden weer raadpleegbaar in de Noordhal op de begane grond. Houd nog wel rekening met enige overlast ter plekke.  Zo wordt er nog extra verlichting aangebracht en worden de komende dagen ook andere collecties vanuit de Studiezalen naar dit deel van de UB verhuisd.

Studiezaal-collecties Nederlands en Slavisch tijdelijk niet beschikbaar- 22 mei 2012

De collecties Nederlands en Slavisch worden de komende dagen verhuisd naar de Noordhal en zijn hierdoor tijdelijk niet beschikbaar. Op deze weblog verschijnt een bericht wanneer deze verplaatsing voltooid is en deze collecties weer raadpleegbaar zijn.  Ook word je hier op de hoogte gehouden wanneer andere collectie-onderdelen naar de Noordhal verhuizen.